SAFE støtter streikende lokførere single

SAFEs forbundsstyre har i møte onsdag 12. oktober gitt sin fulle støtte til streiken blant lokomotivførerne. Deres kompetansekrav gjelder ikke bare lokførerne som faggruppe, men berører viktige samfunnsinteresser når det gjelder å unngå storulykker som kan ramme mange, mener SAFE.

Høy kompetanse og gode arbeidsvilkår er nødvendig for å sikre rekruttering til faget, og for å unngå forvitring av faget. Videre privatisering, internasjonalisering og svekkede kompetansekrav vil ødelegge det systematiske sikkerhetsarbeidet innen togtransport, heter det i erklæringen som er sendt til Norsk Lokomotivmannsforbund.