Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

– Forskjellen på god og dårlig avtale: 50 øre

SAFE er glad for at streiken er over, og at streikende og permitterte oljearbeidere kan gjenoppta det viktige arbeidet de gjør. Vi registrerer at forskjellen på det IE i månedsvis har kalt et ”drittoppgjør” og IEs ”gjennomslag” nå, utgjør 50 øre på nattillegget. Denne 50-øringen hadde vi klart sammen – uten streik, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

Ansiennitetstillegget utgjorde i 2016 10.544 kroner i snitt for arbeidstakere på matrisen. I oppgjøret for 2017 har IE forhandlet bort ansiennitetstillegget mot et generelt tillegg på 9.100 kroner til alle på matrisen – som er inkludert sokkeltillegg og feriepenger. Jeg kan ikke se at IE med denne løsningen har ivaretatt arbeidstakere utenfor lønnsmatrisen. Det er oppsiktsvekkende med tanke på at IEs argumentasjon og kritikk av SAFEs forhandlingsresultat.

SAFE har dårlig erfaring med å låse framtidige lønnsoppgjør, slik IE nå gjør i forhold til opprettelsen av to nye trinn på lønnsmatrisen per 1.1.2018. Med dette er det usikkert om arbeidet med å harmonisere lønnsnivået på brønnservice og sokkeloverenskomsten kommer nærmere.

– Regnstykket til IE om at en fagarbeider vil kunne tjene opptil 199.000 kroner mer i en tiårsperiode med IEs avtale, sammenlignet med SAFEs resultat, er i beste fall tariffoppgjørets mest kreative regnestykke. Dette regnestykket forutsetter at SAFE unnlater å forhandle lønn for sine medlemmer framover. Jeg kan forsikre IE om at det ikke kommer til å bli en realitet, sier Aleksandersen.

– At det skal være en så viktig seier å ikke gå inn i et utvalgsarbeid for å se om man kan gjøre ting på andre måter, er å ta hardt i. På Sokkeloverenskomsten skrev IE under på et slikt utvalgsarbeid – med likelydende ordlyd som de nå er så stolte av å ha avverget på brønnservice. Men å si ja til et utvalgsarbeid er selvsagt ikke det samme som å åpne for angrep på tariffavtalen, noe SAFE aldri ville akseptert i noe utvalgsarbeid, fastslår Aleksandersen.

Social tagging: >

Comments are closed.