Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Meklingen ga uttelling

– SAFE har i land-meklingen klart å øke rammen for medlemmene i Shell og Esso utover tilbudene som ble gitt i lokale forhandlinger. Det er vi selvsagt tilfreds med, men vi skulle gjerne hatt et bedre utgangspunkt for denne meklingen enn det andre organisasjoner ga oss ved å signere i de lokale forhandlingene, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Last ned Riksmeklers møtebok

Partene kom til enighet klokken 03.00 fredag morgen – tre timer etter meklingsfristen utløp ved midnatt.

I tillegg til økt ramme i Shell og Esso har partene forpliktet seg til å nedsette et utvalg som skal se på hvordan lønnsdannelsen skal utvikles framover for å sikre lønnsutviklingen for medlemmene på denne avtalen over tid.

– Det er et utvalgsarbeid SAFE går inn i med ambisjoner og stort alvor, og vi forventer at arbeidsgiverne gjør det samme, understreker Rysst.

SAFEs krav om likebehandling av skiftarbeidere og dagtidspersonell i forhold til arbeid på høytidsdager er protokollført. Saken oversendes til hovedorganisasjonene YS og NHO for videre behandling.

I og med at meklingen førte fram, vil medlemmene få etterbetalt lønnsjusteringen fra 1. juni. Andre tillegg som bedriftene har gitt i lokale forhandlinger kommer selvsagt i tillegg.

Social tagging: >

Comments are closed.