Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Grove beskyldninger mot SAFE

Industri Energi ved Ommund Stokka sier i dag til Klassekampen at SAFE verver medlemmer riggselskapet Songa, i en fagforening som er i streik: «SAFE tilbyr 1500 kroner til dem som verver et nytt medlem i Songa. Samtidig er medlemmer i den konkurrerende fagforeningen i streik».

Det særdeles usanne og grove beskyldninger. Det er ikke fagforeningen/klubben i Industri Energi i Songa som er i streik. Det er ingen streik innenfor rederiområdet.

Industri Energi har en pågående streik innenfor brønnserviceområdet. SAFE verken verver eller tar imot medlemmer fra dette området mens de er i streik.

Når det gjelder vervepremier er dette ikke noe nytt verken hos SAFE eller Industri Energi. På safe.no ligger en oversikt over hva man får i gave for vervede medlemmer. Verdien av poengene overføres klubbene og kan tas ut av medlemmet i gaver/elektriske artikler, ikke kontanter.

På Industri Energis hjemmeside ligger deres oversikt over hvor mange poeng som utløser vervepremier og verdien av disse. Verdien er ikke lavere enn den man finner i SAFE.

http://www.vervebutikken.industrienergi.no/#_ga=1.166827902.1399025730.1475757058

 

Social tagging:

Comments are closed.