Land-meklingen er i gang single

Meklingen mellom SAFE og Norsk olje og gass på Land-avtalen startet hos Riksmekleren klokken 10.00 torsdag formiddag. SAFE vil ta ut 338 medlemmer ved terminalene på Melkøya, Nyhamna og Slagen i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning.

Det varslede streikeuttaket fordeler seg slik: 119 medlemmer ved Statoil Hammerfest (Melkøya), 105 ved Norske Shell, Nyhamna (Ormen Lange) og 114 ved Esso Slagen.mekling-land-2016-2

Anne Cathrine Frøstrup er oppnevnt som mekler. SAFE sentralt er representert med leder Hilde-Marit Rysst, 1. nestleder og tariffansvarlig Roy Aleksandersen og organisasjonssekretær Levard Olsen-Hagen som er forhandlingsleder i meklingen. I SAFEs forhandlingsutvalg sitter også representanter fra samtlige klubber på avtalen.

Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.