Enighet med NR på Landavtalen single

SAFE er kommet til enighet med Norges Rederiforbund om revisjon av overenskomsten for landansatte. Forhandlingene ble gjennomført i Oslo mandag. Partene anbefaler forslaget og har gjensidig svarfrist 15. november.

– For oss var det særlig viktig å få inn også på Landavtalen en utvidet gjeninntakelsesrett på to år, på lik linje med det vi fikk gjennom på Flyteriggavtalen. Det er også enighet om at partene skal ha en gjennomgang av pensjonsordningene, et arbeid vi ser fram til. På denne avtalen forhandles lønn lokalt, og vi har i de sentrale forhandlingene understreket at det skal gjennomføres reelle forhandlinger i den enkelte bedrift, sier SAFEs forhandlingsleder, Roy Aleksandersen.

Foto:Reidar Rikstad
Foto: Reidar Rikstad

 

Han framholder også som positivt at disse forhandlingene ble gjennomført i godt samarbeid med Industri Energi. SAFEs forhandlingsutvalg bestod ellers av Arild Jensen, NADL, Reidar Rikstad, Archer, Steinar Nesse, Transocean og Geir-Jonny Tvedt, SAFE.