Ptil snur – ikke brudd på regleverket på COSL Innovator single

Petroleumstilsynet ga COSL pålegg etter dødsulykken på COSL Innovator 30. desember i fjor. Nå trekker Ptil pålegget tilbake på grunn av nye opplysninger i saken. – Det er tragisk at Statoil brukte ulykken som grunnlag for å terminere kontrakten med COSL-riggen, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Last ned den reviderte granskningsrapporten

”Vi har endret granskingsrapporten for å reflektere at forholder knyttet til air gap og horisontale bølgeslag ikke representerte regelverksbrudd på hendelsestidspunktet”, skriver tilsynet i en pressemelding.

Det er i dialogen med COSL i etterkant av pålegget de nye opplysningene har kommet fram i saken. Ptil og Sjøfartsdirektoratet, som er bistandsetat til Ptil, har vurdert de nye opplysningene, og har kommet til at det er grunnlag for å frafalle vedtaket om pålegg.

De nye opplysningene gjelder regelverksanvendelse og synliggjør at regelverket har vært for uklart når det kommer til beregningsmetodikk knyttet til horisontale bølger på flyttbare innretninger.

” Vi har endret granskingsrapporten for å reflektere at forholder knyttet til air gap og horisontale bølgeslag ikke representerte regelverksbrudd på hendelsestidspunktet” konkluderer Ptil nå.

Roy Erling Furre er glad for at Ptil nå innser at man har gjort en feil, og trekker pålegget tilbake.Roy Erling Furre frilagt

– Men samtidig er det jo tragisk at Statoil i vår brukte dette som grunnlag for å terminere riggkontrakten selskapet hadde med COSL, og at 230 oljearbeidere dermed mistet jobbene sine. Jeg sa den gang at det er svært negativt at operatørselskaper avbryter kontrakter med leverandører som opplever ulykker. Ekstra ille er det jo at dette skjer på grunn av feilaktige konklusjoner av Ptil. I verste fall kan dette føre til mindre åpenhet om ulykker, og dette vil være svært undergravende for HMS-arbeidet, sier Furre.

– At Ptil nå omgjør vedtaket om pålegg, og konkluderer med at ulykken på COSL Innovator ikke skyldes regleverksbrudd, bekrefter bare at vi hadde rett i vår kritikk mot Statoil da de terminerte kontrakten. Hadde Statoil opptrådt mer ryddig den gang, hadde vi kunnet unngå tapte arbeidsplasser i COSL, understreker Furre.