Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

– Trist, Sande, trist

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er lettere oppgitt over den beske kritikken Leif Sande i Industri Energi retter mot SAFE etter meklingen på Brønnserviceavtalen mellom SAFE og Norsk olje og gass. – Det er trist å måtte konstatere at fagforeningskamp åpenbart er viktigere enn å slåss for medlemmenes arbeidsvilkår, sier Rysst.

Uttalelsen kommer etter at Industri Energi torsdag sendte ut pressemelding med krass kritikk av SAFE for å ha meklet seg fram til enighet på Brønnserviceavtalen.

– Kritikken er like uforståelig som den er uriktig. SAFE har fått et oppgjør på brønnserviceområdet der rammen ligger over frontfaget. For SAFE framstår angrepet fra Industri Energi som et uttrykk for den frustrasjonen som må ha oppstått internt da det ble klart at Industri Energis strategi i dette oppgjøret gjorde at de spilte seg selv utover sidelinjen, sier Rysst.

Rysst minner om at dersom Industri Energi virkelig hadde medlemmenes lønnsutvikling for øye foran årets lønnsoppgjør, hadde det vært klokt å samarbeide.

– SAFE inviterte tidlig til et slikt samarbeid foran årets oppgjør, men Industri Energi ønsket intet samarbeid, noe som ble gjentatt også under meklingen på Sokkel-oppgjøret. Var det ett år der samarbeid ville vært naturlig, var det i år, med de massive angrepene på avtalene vi opplevde. Men SAFE står med løftet hode og rak rygg etter dette oppgjøret: Vi har slått tilbake alle angrep, sier Rysst.

Dette er faktaene som kler av kritikken fra Industri Energi:

Ansatte på Brønnserviceavtalen som går på lønnstabellen fikk i gjennomsnitt 10.544 kroner. Dette beløpet regnes inn i rammen for lønnsoppgjøret. Nå så rammer settes i tråd med frontfaget, så landet man i meklingen på 3.100 kroner i generelt tillegg, pluss 1 krone på nattillegget.

I NR-oppgjøret ble det kun et generelt tillegg på 0,5 %, og ikke noe økning på nattillegg. På Sokkeloverenskomsten var ansiennitetsutviklingen dårligere enn Brønnserviceavtalen. Derav fikk de medlemmer på Sokkeloverenskomsten et høyere generelt tillegg og 1,5 kroner på natttillegget.

– SAFE hadde i år første prioritert på å tilbakevise alle motkrav fra NOG som angrep tariffavtalen . Det lyktes vi med på alle tre avtalene. Når SAFE nå har egen Brønnserviceavtale, jobber vi iherdig med å utvikle avtalen i retning NR- og Sokkelavtalen. Rammene for årets oppgjør er høyest på Brønnsevice, framholder Rysst.

SAFE-lederen understreker videre at individuelt avlønnede som det forhandles for lokalt altså har 10544 + 3100 + I kr pr time på et eventuelt nattillegg som utgangspunkt for lokale forhandlinger. Dette er realiteten fra lønnsoppgjøret.

Hun stiller seg også undrende til Industri Energis forsøk på å stanse meklingen mellom SAFE og NOG – midt i meklingen.

– SAFE er på trygg juridisk grunn, og har støtte for dette synet i vår hovedorganisasjon, YS. At Industri Energi saksøker NOG i Arbeidsretten, tar jeg til etterretning. Nå er ikke SAFE part i en slik sak, men SAFE ser utfallet av den ubekymret i møte, sier Rysst.

Social tagging: >

Comments are closed.