Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Enighet på Brønnservice-avtalen

SAFE og Norsk olje og gass kom sent onsdag kveld til enighet i meklingen på Brønnserviceavtalen. Resultatet gir alle på lønnsmatrisen et tillegg på 3.100 kroner inklusive sokkeltillegg og feriepenger. Samtidig økes skift- og nattillegget med en krone per time. Alle forsøk på uthuling av tariffavtalen som arbeidsgiverne krevde i forhandlingene er slått tilbake i meklingen.

Forhandlingsleder Roy Aleksandersen sier at det var tøffe, men konstruktive forhandlinger.

– Resultatet avspeiler situasjonen i bransjen, og vi skulle gjerne sett et bedre økonomisk oppgjør. Men samtidig er vi løsningsorienterte, resultatet er til å leve med, og vi slapp å bruke streikevåpenet denne gangen også, sier Aleksandersen.

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er rimelig tilfreds med utfallet, både i denne meklingen og de to andre som nylig er gjennomført på andre tariffområder.

– På tre tariffområder har vi i dette lønnsoppgjøret blitt møtt med krav fra arbeidsgiverne som ville gitt våre medlemmer store inntektstap og uthulet rettigheter som er opparbeidet gjennom flere tiår. Denne strategien fra Norsk olje og gass har ført partene til mekling, og i meklingene har vi slått samtlige av disse angrepene tilbake. Det er jeg selvsagt svært tilfreds med, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst etter at mekling nummer tre er gjennomført.

– Jeg forventer at arbeidsgiverne har forstått at angrep på gjeldende tariffavtaler ikke er en farbar vei. Da bruker vi de midlene som må til for å forsvare de opparbeidede rettighetene våre, understreker Rysst.

Minstelønnssatser:

Fagarbeidere: 193,60 kroner Øvrige arbeidere: 174,0 kroner Øvrige arbeidere med minst 1 år bransjeerfaring: 181,5 kroner Unge arbeidere (under 18 år):116,7 kroner

Satsen for matpenger ved overtid heves til 82,5 kroner

Satsene for forbundsvise midler heves til 600 kroner.

Partene er videre enige om at lærlinger som stryker til første gangs fag/svenneprøve, og dette ikke kan tilbakeføres til eget forhold, anmodes bedriften om å tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av ny prøve. Ved forlengelse skjer avlønning etter siste halvårssats.

Partene er enige om å sette ned et utvalg som i perioden fram til 31.mars 2017 skal drøfte kostnadsdrivende elementer i tariffavtalen med sikte på å øke bedriftenes fleksibilitet, herunder skift og arbeidstidsordninger.

Social tagging: >

Comments are closed.