Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Rysst: – Alle angrep slått tilbake

SAFE og Norsk olje og gass kom natt til lørdag til enighet i meklingen på Sokkeloverenskomsten. Enigheten innebærer en lønnsøkning for alle på 9.100 kroner og etterslep innen boring og forpleining på 3.118 kroner. – Jeg er tilfreds med at vi i meklingen har slått tilbake samtlige av arbeidsgivernes angrep på sentrale punkter i den gjeldende tariffavtalen som de kom med under forhandlingene.  Det var et ufravikelig krav fra oss i denne meklingen, og vi nådde fram, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

– Vi hadde selvsagt ønsket et bedre økonomisk oppgjør enn det vi ble enige om, men ut fra forutsetningene foran årets lønnsoppgjør, må vi si oss rimelig godt fornøyde med det som ble resultatet, sier Rysst.

Satsene på lønnsmatrisen økes med 9.100 kroner gjeldende fra 1.juni. Økningen er inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Fra samme dato legges for boring og forpleining inn etterslep på 3.118 kroner (inkluderer sokkelkompensasjon og feriepenger) på lønnstabellen.

Både nattillegget og helligdagsgodtgjørelsen øker med 1,5 kroner.

Satsen for forbundsvise midler heves til 600 kroner.

For oljeboringsbedrifter flyttes stillingen Tårnarbeider fra lønnsgruppe B til lønnsgruppe B1.

Protokolltilførsler:
Det er enighet om at tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Tillitsvalgte skal ikke tape inntekt ved å påta seg tillitsverv og utføre sine oppgaver som tillitsvalgt. Partene er enige om å drøfte en minimumsstandard innen operatør, boring og forpleining både når det gjelder tid til slikt arbeid og sikring mot tap i inntekt. Arbeidet skal starte høsten 2016. Partene skal også bli enige om hvordan denne standarden skal forankres.

I protokollen er partene enige om at det settes ned ett eller flere utvalg som i tariffperioden skal vurdere problemstillinger knyttet til avtalens bestemmelser vedrørende oppholdsperiode, endring av arbeidsplan, arbeidssted og arbeidsperiode. Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2017.

Partene er videre enige om at lærlinger som stryker til første gangs fag/svenneprøve, og dette ikke kan tilbakeføres til eget forhold, anmodes bedriften om å tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av ny prøve. Ved forlengelse skjer avlønning etter siste halvårssats.

Det er også enighet om at partene i første år av tariffperioden skal gjennomføre en utredning om hvordan innbetalingene til ordningen med erstatning for tap av helsesertifikat kan tilpasses økonomien i ordningen.

Social tagging: >

Comments are closed.