Sokkel-meklingen er i gang single

Meklingen mellom SAFE og Norsk Olje og gass på Sokkeloverenskomsten startet hos Riksmekleren i Oslo klokken 10.00 torsdag. Lagrettdommer Carl Petter Martinsen er oppnevnt som mekler. Partene har frist til fredag klokken 24.00 for å komme til enighet. – SAFEs utgangspunkt er reallønnsvekst og full avvisning av NOGs angrep på gjeldende tariffavtale som arbeidsgiverne kom med i forhandlingene, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Sokkel16-1Foran meklingen har SAFE varslet Riksmekleren om at forbundet tar ut 156 medlemmer i Esso Norge og forpleiningsselskapet ESS dersom meklingen ikke fører til enighet. De 156 arbeider på Balder, Jotun A, Jotun B og på Ringhorne.

Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.