Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

SAFE i møte med Hauglie

SAFE var mandag invitert til et møte som Arbeids-og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet arrangerte i Stavanger. Tema for møtet var tiltak for motvirke ledighet med spesielt fokus på unge med lav utdanning. SAFE deltok med leder Hilde-Marit Rysst og 2. nestleder Roy Erling Furre.

Verter for møtet var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

– Vårt hovedbudskap var det samme som vi har gitt til regjeringen ved alle møter vi har hatt siden nedturen startet: Myndighetene må legge forholdene til rette for at aktiviteten opprettholdes på et nivå som gjør at oljenæringen holdes på kompetansen, og unge våger å starte et utdanningsløp rettet mot en framtid i oljeindustrien. Vi ser nå at søknader til slike studieplasser går ned, og det er et tankekors. Vi vet nemlig at situasjonen vil bli bedre. Det vil snu, alt tyder på at  oljeprisen nådde bunnen i vinter, og den har nå stabilisert seg på et langt høyere nivå – samtidig som alle eksperter spår ytterligere prisøkning i årene framover, sier Rysst.

Anniken HauglieHun minnet også statsråden om at selv om regjeringen er opptatt av et såkalt grønt skifte, så er realitetene at Norge i mange tiår framover for en stor del må basere sin økonomi og velferd på oljenæringen.

– Den beste måten å få unge som har mistet jobben sin tilbake i arbeid på er derfor å gi landets viktigste næring rammevilkår som legger til rette sysselsetting. Samtidig er det selvsagt viktig at det satstes på lærlinger, etterutdanning og praksisplasser, understreker Rysst.

Rogaland har siden oljenedturen begynte for to år siden gått fra å være det fylket i landet med lavest ledighet, til nå å være fylket med høyest ledighet.  Fylkesdirektør i NAV, Truls Nordahl, la fram statistikk som viste den bratte nedturen. Imidlertid har NAV i Rogaland nå sett indikasjoner på at det flater ut:

– Selv om det er for tidlig å konkludere bastant viser ferske tall for varslede permitteringer og oppsigelser at den store nedbemanningen i oljeindustrien nå er tatt, sa NAV-direktøren i sin innledning. Foruten SAFE og NAV var også representanter fra Kommunenes Sentralforbund, Rogaland fylkeskommune, NHO, Fellesforbundet og utdanningsinstitusjonene UiS, BI og Høgskolen Stord/Haugesund representert på møtet.

Social tagging: >

Comments are closed.