Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Foreslår endringer i reglene om varsling

Regjeringen foreslår bedre rutiner for varsling, utvidelse av varslingsreglene til også å gjelde innleid arbeidskraft, og bedre beskyttelse av kilder. Nye varslingsregler sendes nå på høring.

Comments are closed.