Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

NR-meklingen har startet

Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet hos Riksmekleren i formiddag. Meklingsfristen utløper ved midnatt tirsdag 21. juni. Sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett er oppnevnt som mekler. – Vi går inn i meklingen med mål om å finne en løsning, og vil være konstruktive. Men det betinger at arbeidsgiverne kommer med tilbud som sikrer at våre medlemmer opprettholder sin reallønn, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

NR-mekling2016-2

SAFEs posisjon ved meklingsstart er et generelt tillegg i tråd med frontfagoppgjøret, etterslep, indeksregulering av tekniske tillegg, fortrinnsrett til ny ansettelse i to år, og utvidet dekning for tap av helsesertifikat til 10G til oppnådd pensjonsalder.

Ellers krever SAFE at gjeldende tariffavtale videreføres uten endringer.

SAFE har i forbindelse med meklingen varslet plassoppsigelse for 2456 medlemmer på avtalen, og senere varslet plassfratredelse for 79 medlemmer på riggene ” Rowan Viking” og ”Rowan Gorilla” som er ansatt i Rowan Norway Ltd. og forpleiningsselskapet Sodexo.

Blir det ikke enighet i meklingen vil disse være i streik fra midnatt tirsdag 21.juni.

Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.

 

Social tagging: >

Comments are closed.