Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Varsler streik på to Rowan-rigger

English Version – scroll down

I brev til Riksmekleren har tariffansvarlig og 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, varslet plassfratredelse for 79 medlemmer i forbindelse med meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund.  Streikeuttaket gjelder SAFE-medlemmer på riggene ” Rowan Viking” og ”Rowan Gorilla” som er ansatt i Rowan Norway Ltd. og forpleiningsselskapet Sodexo.

Meklingen starter i Oslo mandag 20. juni, med meklingsfrist klokken 24.00 tirsdag 21. juni. Har ikke Riksmekleren lykkes å få partene til enighet, vil streiken være et faktum fra dette tidspunktet.

– Vi ønsker selvsagt at meklingen skal føre fram, slik at en konflikt kan unngås. Det forsiktige, første streikeuttaket gjenspeiler også dette. Men dersom Norges Rederiforbund opprettholder sine massive angrep på tariffavtalen vår, og det blir streik, har vi fire dagers varslingsfrist før vi kan utvide streiken til flere selskaper og installasjoner, sier Aleksandersen.

Han ber med medlemmene følge med på SAFEs hjemmeside i forbindelse med meklingen.

Last ned SAFEs streikehefte

Possible SAFE-strike on two Rowan rigs

In a letter to the public tariff mediator 1st Deputy Chairman of SAFE, Roy Aleksandersen, has notified the mediator that SAFE will start a strike among 79 SAFE-members from 24.00 Tuesday June, 21 if the mediation between SAFE and Norwegian Shipowners Association, NSA, don’t result in an agreement. The notification applies for all SAFE-members on the rigs «Rowan Viking» and «Rowan Gorilla» who are employed in Rowan Norway Ltd. and catering company Sodexo.

The mediation begins in Oslo on Monday June 20, with mediation deadline at 24.00 on Tuesday June 21.  If the mediator not succeed in getting the parties to reach agreement, the strike will be a fact from that hour.

– We off course hope that the mediation will be successful, and a conflict thereby avoided. The limited numbers of possible workers in strike according to SAFEs first outtake reflects this. But if the NSA maintains its massive assault on our current collective agreement, and a strike materialize, we have four days’ notice before we can expand the strike to more companies and installations, said Aleksandersen.

He recommends members to check SAFE’s website Tuesday night to be updated on the mediation

Social tagging: >

Comments are closed.