Klubbledermøtet godkjente regnskapet single

– Det er tøffe tider, og mye å gjøre både sentralt og lokalt i klubbene. Dere ute i klubbene står i mange krevende prosesser med nedbemanning og kostandskutt, og sentralt står vi i et utfordrende lønnsoppgjør. Da passer det godt å samles, sa SAFE-leder Hilde-Marit Rysst da hun åpnet årets klubbledermøte i Stavanger torsdag.

I tråd med SAFEs vedtekter møtes alle klubbledere i løpet av 2. kvartal for å godkjenne regnskap. Deltakere er i tillegg til klubbledere også forbundsstyre og kontrollkomite.

Regnskapet ble enstemmig godkjent uten innsigelser før deltakerne tok fatt på et innholdsrikt program som varer til fredag.

Det er naturlig nok informasjons og statusrapporter fra de ulike tariffområdene og de prosjektene forbundet arbeider med som vil ta mye av tiden. Det er også satt av tid til gruppearbeider og ikke minst diskusjoner rundt videre strategier og veivalg.

I tillegg får deltakerne status fra avdelingene på SAFE-huset. Og torsdag kveld blir det hageselskap i gården på SAFE-huset.