Rysst X 2 om sikkerhet single

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er blant paneldeltakerne på Sikkerhetsforums årskonferanse på Clarion Hotel i Stavanger i morgen. Men allerede på morgenen deltar hun i NRK Rogalands morgensending i radio klokken 08.00 for å snakke om sikkerhetsutfordringer i en tid med kostnadsfokus og bemanningskutt.

Årets konferanse har ”Rom for forbedring?” som overskrift. Utgangspunktet for myndigheter og bransje er at ambisjonen består til tross for utfordrende tider: Vi skal fortsatt være verdensledende på HMS i petroleumsvirksomheten. Til tross for lav oljepris og høye kostnader krever regelverket kontinuerlig forbedring.

Spørsmålene konferansen stiller, og håper å få noen svar på er: Er det rom for forbedring? Hvordan skal forbedringsarbeidet skje? Hvordan finner vi kostnadseffektive løsninger som gir høyere sikkerhet? Kan partssamarbeidet bedre sikkerheten og arbeidsmiljøet og gi nøkkelen til høyere produktivitet og nødvendige forbedringer?

– Både i NRK og på konferansen vil mitt budskap dreie seg om viktigheten av et sterkt tillitsvalgtapparat og vernetjeneste. Godt HMS-arbeid er fundamentert på trepartssamarbeidet og den norske modellen, og etterlevelse av denne gjennom arbeidstakermedvirkning. Samtidig ser vi at det nå kuttes i kurs, og at klimaet for medvirkning og medbestemmelse ute i bedriftene ikke er like godt som det var før oljeprisfallet, sier Rysst.

Program for Sikkerhetskonferansen