Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Rysst: – Stor streikevilje før vanskelig sokkel-mekling

SAFE og Norsk olje og gass er innkalt til mekling på Sokkeloverenskomsten 30. juni. Meklingsfristen utløper ved midnatt 1. juli. – Våre medlemmer er i harnisk etter NOGs opptreden i forhandlingene, og streikeviljen er sterkere enn noen gang, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Forhandlingene ble brutt 2. juni da Norsk olje og gass kom med provoserende motkrav i forhandlingene som i sum ville medført en kraftig svekkelse av folks inntekt ved at arbeidsgiverne kom med et massivt angrep på allerede framforhandlede rettigheter.Streikevakt

Blant kravene NOG la fram da forhandlingene startet var å stryke bestemmelser i forbindelse med svingskift, fjerne kompensasjon for tapte fridager i forbindelse med endringer i arbeidsplanen, kurs på fritiden skulle bare gi normal timelønn for medgått, normert kurstid. I tillegg krevde NOG at 1 ½ dags-regelen for vikarpoolen skulle bort. Videre at innbetaling til ordningen for tap av helsesertifikat skulle mer enn halveres til 5 prosent, og offshoreansatte med årstimeverk på 1460 timer, skulle måtte jobbe 1582 timer før overtidskompensasjon ble utløst.

– Dette er tidenes verste angrep på en tariffavtale. I tidligere forhandlinger har NOG holdt fram frontfagoppgjøret som en rettesnor for oppgjørene, men i år er ikke frontfaget med en ramme på 2,4 prosent noen rettesnor lenger. Det sier seg selv at med et slikt utgangspunkt har Riksmekleren en meget krevende utfordring i forhold til å unngå streik på sokkelen fra midnatt 1.juli, fastslår Rysst.

SAFE krevde i utgangspunktet i brev til Riksmekleren  at meklingen skulle iverksettes innenfor lovens frister, altså 14 dager etter at plassoppsigelse ble mottatt, men har valgt å godta Riksmeklerens oppsatte meklingsdatoer. Dette fordi SAFE anser det som ønskelig at alle berørte fagforbund mekler parallelt.

Uenighet om sikkerhetsbemanning offshore i Statoil er også med på å øke streikeviljen blant SAFE-medlemmer. NHO har stevnet YS for Arbeidsretten med krav om nye nedstengningsprosedyrer som vil gi økt sikkerhetsrisiko ved nedstengninger, og som også vil svekke streikevåpenet på sokkelen. Saken kommer opp i Arbeidsretten 21. juni. Det er satt av 3 dager til behandlingen.

 

Social tagging: >

Comments are closed.