Advokatforsikring utvides til Sverige single

SAFE utvider fra 1. juni advokatforsikringen,  som gir rett til juridisk bistand i privatrettslige forhold, til også å gjelde for medlemmer som er bosatt i Sverige. – Det har vært et sterkt ønske fra disse medlemmene om å få tilgang til forsikringen på lik linje med kolleger bosatt i Norge, sier administrasjonsleder i SAFE, Bjørn Tjessem.

– SAFE har jobbet iherdig med å få på plass en god løsning for våre medlemmer med svensk bostedsadresse. Det er derfor gledelig å kunne fortelle at vi nå har klart å fremforhandle en avtale om advokatforsikring også for disse medlemmene, sier Tjessem.

SAFE har sin gruppeavtale med Legal24 som på sin side vil bruke et svensk advokatfirma til å betjene saker i Sverige. Avtalen er obligatorisk, uten reservasjonsrett for alle medlemmer med svensk bostedsadresse. For de som har betalt en lavere kontingent enn norske medlemmer vil dette bety en økning av medlemskontingenten på 50 kroner per måned. – For de som er på trekkavtale hos bedriften vil SAFE informere om endringen til den enkelte bedrift. Disse medlemmene trenger altså ikke å forta seg noe i forbindelse med forsikringen. De som betaler enkeltvis på giro eller trekk i bank vil bli kontaktet særskilt, opplyser Tjessem.

Medlemmer som er arbeidsløse, eller av andre grunner har passivt medlemskap, kan nå – på etableringstidspunktet – reservere seg mot advokatforsikringen. Ønsker man å bli omfattet av advokatforsikringen på et senere tidspunkt, vil man få 6 måneders karenstid. Det innebærer at passive medlemmer som nå velger å reservere seg først kan benytte seg av forsikringen 6 måneder etter at man ble aktivt medlem.

Ordningen innføres fra 1. juni 2016. Det vil bli utarbeidet særskilt forsikringsvilkår på svensk for «Juristforsäkringen». Det svenske forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene vil bli lagt ut på SAFEs hjemmeside under medlemsfordeler senest 1.juni.

Tjessem understreker at privatrettslige saker som har sitt opphav før 1.juni 2016 ikke vil være dekket av «SAFE Juristforsäkring».