Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister single

Arbeidstilsynet mottok 2349 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2015. Dette er en nedgang i antall meldinger fra 2014 da antallet meldinger var 2839. Meldinger om psykiske lidelser har hatt en økning de siste årene, mens antallet meldinger om støyskader har gått ned. Fortsatt er det bedriftslegene som sender inn flest meldinger.