Enighet på oljeoverenskomsten single

Det er oppnådd enighet på oljeoverenskomsten mellom SAFE, Negotia og Parat og Norsk olje og gass og Norsk Industri. Nå skal lønn og lokale særavtaler forhandles videre i bedriftene.

Det var satt av tre dager til forhandlingene som startet mandag 23. mai. Partene klarte seg med to forhandlingsdager før protokollen ble signert.

Nå skal en gjennomføre reelle lokale forhandlinger, og disse skal være sluttført i god tid før 1. september, sier forhandlingsleder i SAFE, Levard Olsen-Hagen.

– SAFE vil da ta endelig stilling til totalresultatet på tariffområdet som gjelder for rundt 1200 landansatte medlemmer.

Protokollen ligger her:

DOC250516-25052016094056