SAFE støtter de streikende! single

Dette viser vi i praksis når vi nå kansellerer planlagte arrangementer og tar de ekstra kostnadene det medfører.

Vi kan ikke sitte stille å se på at streiken svekkes av at ikke det store flertallet har tatt valget om å organisere seg, sikre seg i arbeidslivet.

Det er hoved essensen ved å være medlem i ett forbund. Du har en forsikring i arbeidslivet ditt, på arbeidsplassen din, du har en stemme arbeidsgiver må lytte til!

Når nå hotellene «klarer» å gjennomføre deler av tilbudet sitt, er det fordi ansatte som ikke deltar i det organiserte arbeidslivet eller ansatte som gjør andre oppgaver enn de er ansatt for, utfører de tjenestene som du og jeg ønsker.

SAFE kan ikke støtte at streiken omgås på denne måten, og med det også svekker den rettferdige kampen om anstendige vilkår, ved at streiken ikke får full gjennomslagskraft.

Kampen handler om å få reelle tall på bordet. Arbeidsgiver skyver NHO foran seg, og nekter arbeiderne tilgang på regnskapstallene.

Hvem sitter igjen med overskuddet, hvem skummer fløten?

De ansatte er lavlønte og arbeider i mange tilfeller under kritikkverdige forhold. Men, eierne av hotellkjedene i Norge er ikke akkurat «hvermannsen» med vanlig bolighus lån.

SAFE kan heller ikke støtte opp om hotell hvor man ikke har tariffavtale og premiere de med å overta våre planlagte arrangementer.

Vi kansellerer, og kommer tilbake når løsning mellom partene er på plass.

SAFE oppfordrer alle andre forbrukere til å gjøre det samme!

Med vennlig hilsen
SAFE

Hilde-Marit Rysst
Forbundsleder
926 00 257