Fortsatt Sætervik i Esso single

Bjørn Sætervik ble gjenvalgt som leder  for SAFE i Esso for en ny toårs periode på klubbens årsmøte forrige helg. Nestleder Jan Inge Nesheim var ikke på valg.Resten av styret har denne sammensetningen etter årsmøtet:

Morten Øye (gjenvalgt)

Morten Seeberg (ikke på valg)

Thorbjørn Obstad (gjenvalgt)

Arild Widvey (ikke på valg)

Andres Fjeld (ikke på valg)

Magne Andersland (ny)

Vara: Rune Farstad, Gunnar Myklestad, Trygve Holgersen og Tore Grimstad.

SAFE i Esso er bekymret for selskapets manglende satsing på norsk sektor og forventer at ExxonMobil skal være mer aktiv for å skaffe seg nye lisenser og operatøransvar på norsk sektor. Klubben vil også satse på å få organisere funksjonærene i selskapet på land, og etablere tettere og mer formell kontakt med andre klubber i bedriften..