Gruppesøksmål om oppsigelser i COSL single

Jæren tingrett åpner for at alle 229 ansatte som ble oppsagt fra COSL via e-post 30. juni i fjor, kan delta i gruppesøksmålet som SAFE på vegne av sine medlemmer har anlagt mot selskapet. – Dette er en positiv kjennelse fra tingretten, SAFE tar gjerne denne kampen for alle, uavhengig av organisasjon, sier SAFE-advokat Elisabeth Bjelland.

Bjelland sender denne uken brev til alle som potensielt kan være part med informasjon om søksmålet, og mulighet for å melde seg på det. SAFE vil for øvrig dekke alle saksomkostninger, uavhengig av medlemskap.

– Utviklingen i denne saken viser at SAFE har tatt tak i en sak som det ikke ser ut til at andre organisasjoner har forfulgt. Vi vant i alle fall første runde, ved at COSL hevdet at saken ikke kunne føres som gruppesøksmål, noe retten imidlertid har akseptert. I tillegg utvider tingretten nå kretsen av saksøkere betydelig, i alle fall om flere melder seg på, sier Bjelland som vil være prosessfullmektig når saken kommer til behandling i Jæren tingrett.

Bakgrunnen for saken er at COSL sendte oppsigelsene på e-post til de berørte, på ettermiddagen og etter arbeidstidsslutt, 30. juni 2015. Rekommanderte postsendinger med oppsigelsesbrev, ble mottatt av de oppsagte noen dager ut i juli måned.

SAFE har på vegne av sine medlemmer i lengre tid vært i dialog med COSL med tanke på beregning av oppsigelsesfrister for disse oppsagte. SAFE har anført at det følger klart av arbeidsmiljøloven at oppsigelsesfristen først begynner å løpe når det rekommanderte brevet er mottatt, mens COSL har anført at fristen skal beregnes fra utsending av e-posten 30.06.15.

Dette har økonomisk betydning for de berørte som følge av at oppsigelsesfristen begynner å løpe fra første dag i måneden etter at oppsigelsen «fant sted». Det er derfor avgjørende å få avklart når oppsigelsene «fant sted».

Av loven framgår det at oppsigelsen skal leveres personlig, eller sendes rekommandert. Lovens ordlyd åpner ikke for utsending av oppsigelse pr. e-post, og dette mener SAFE har betydning for beregning av oppsigelsesfrist. SAFE mener derfor at utgangspunktet for beregningen skal være 1. august, siden den rekommanderte postsendingen først ble mottatt noen dager ut i juli.

SAFE tok derfor ut stevning på vegne av 27 oppsagte SAFE-medlemmer som har fått beregnet oppsigelsesfristen fra 1. juli og da fått 1 månedslønn mindre enn det SAFE anfører de har krav på. SAFE ba også retten akseptere at saken kunne behandles som et gruppesøksmål, noe COSL på sin side motsatte seg. Selskapet mente at hver oppsagt måtte føre egen rettssak.

Jæren tingrett ga SAFE medhold i en kjennelse forrige måned. Og nå åpner altså tingretten for at alle oppsagte som mener de har lidd økonomisk tap, kan melde seg på søksmålet SAFE har reist.