Populært leder-besøk på Stena Don single

Det var en glede for SAFE i Stena å ta imot SAFE-leder, Hilde-Marit Rysst på Stena Don. Hun fikk et svært godt inntrykk av riggen, og trivdes i møter, samtaler og diskusjoner med mannskap og ledelse om bord.

Av Stig-Rune Refvik, leder SAFE i Stena 

Etter forespørsler og samtaler med Stena Drilling og SAFE sentralt var det svært hyggelig å få i stand riggbesøk på Stena Don av forbundslederen i SAFE.

Vi ble godt tatt imot av ledelse og ansatte. Etter Stena Donen god innføring i riggens sikkerhetsopplæring, deltok vi på morgenmøte med ledelsen, hvor også ledelsen på land var med på videolink. Her fikk vi innsikt i status for riggen og pågående operasjon.

Videre fulgte en rekke møter med ulike departement på riggen. Hilde-Marit Rysst viste smidighet og styrke og gjennomførte et maratonprogram i møte med alle som ønsket å treffe, diskutere og vise henne sin arbeidsplass. Praten gikk lett og engasjert.

Flere utfordringer ble drøftet, mens noen stolt ville vise frem hvor bra de hadde det på sin arbeidsplass. Spennet var stort, men Hilde-Marit viste bredde i kunnskap og engasjement. Om det var tariff, HMS eller tekniske forhold det ble spurt om, så var svarene fyldige og gode. Ingen tvil om at hennes bakgrunn fra elektro og som automatikker ga teknisk avdeling en god sparringspartner i deres spørsmål.

Ellers spurte Hilde-Marit i møte med medlemmene hva de ønsket å vite eller snakke om. Det var flere temaer som ble berørt: Status i næringen, fremtidige utfordringer, kostnadskutt, HMS-spørsmål, nedbemanning, innleie, samarbeid mellom ulike selskaper, og påvirking og innflytelse på politikere.

Forbundslederen deltok i friske diskusjoner, uformell prat og viste stor interesse og engasjement for den enkelte ansatte. Hun framhevet viktigheten av å fremme god dialog og finner gode løsninger sammen med ledelsen. Gjennom god innsikt i regelverk, engasjement, konstruktiv tankegang og evner til samarbeid vil en oftest oppnå gode resultater, ha gjensidig respekt for hverandres oppgaver og få både fornøyde ansatte/medlemmer og ledelse.

Det er gjort avtaler om flere riggbesøk fra SAFE sentralt på Stena Don. Vi ser det som en unik mulighet for medlemmer og ansatte til å få et innblikk i dagens riggmarked, hvilke utfordringer vi står ovenfor, samt hva vi kan gjøre for å være best mulig rustet for fremtiden. Vi vil så fort operasjonen tillater det og utover våren og høsten få besøk av flere andre representanter fra SAFE sentralt. Det vil være spisset informasjon og kompetanse på organisasjonsarbeid, tariff og HMS.

Vi ønsker også fremover at alle SAFEs medlemmer uavhengig av selskap skal hjelpe hverandre og jobbe tettere sammen. Vi jobber jo alle mot et felles mål – ”Et rettferdig arbeidsliv”!