Nye forhandlingsdatoer for landanleggene single

SAFE har i dag blitt informert om at forhandlingene med Norsk olje og gass på Oljeoverenskomsten for landanleggene blir flyttet fra de opprinnelig oppsatte datoene. De nye datoene er mandag 23. til onsdag 25. mai – for øvrig de samme datoene som forhandlingene på NR-avtalen. Forhandlingene vil bli gjennomført i NOGs lokaler på Forus.