Uravstemning iverksatt single

SAFE har i dag iverksatt rådgivende uravstemning på Industrioverenskomsten 2016. Avstemningen foregår pr. sms. De som ikke har mobiltelefonnummeret registrert i SAFEs medlemssystem kan gå inn på www.safe.no og logge  seg inn på «Min side» for å avgi sin stemme der. Her kan du  lese om hovedpunktene i oppgjøret, samt meklingsmannens skisse.  Siste frist for å avgi stemme er onsdag 27. april 2016 kl. 24.00.