I møte med to statsråder single

Tirsdag 15. mars møtte SAFE-leder Hilde-Marit Rysst næringsminister Monica Mæland og olje- og energiminister Tord Lien sammen med DSOs Hege-Merethe Bengtsson . – Vi fikk et godt møte der de to statsrådende var lyttende, sier Rysst.

Møtet kom i stand etter at fagforbundene sendte en anmodning om møte til departementene. Bakgrunnen for anmodningen var at situasjonen i oljeindustrien og den eksplosive økningen i arbeidsledigheten i oljerelaterte næringer.

– Vi minnet statsrådene om at ressursene på sokkelen skal forvaltes på en slik måte at de kommer hele samfunnet til gode. Ressursforvaltningen skal gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd. Da er det viktig at staten, som majoritetseier i Statoil som har en dominerende rolle i industrien, påser at disse intensjonene blir ivaretatt. I dag er det jo slik at prosjekter som vil gi økte inntekter og forbedret HMS skyves ut i tid og bidrar til å forsterke virkningene av oljeprisfallet, sier Rysst.

SAFE-lederen ga i møtet uttrykk for at regjeringen må føre en politikk som gjør at folk i næringen beholder jobbene sine og betaler sin skatt til fellesskapet – i stedet for at de blir en utgift for staten som arbeidsledige på trygd.

– Jeg konstaterer at statsrådene er enige med oss i at oljenæringen er og vil være viktig for Norge i mange tiår framover. SAFEs råd i den sammenheng var at utikling kan drives fram på to måter: Gjennom oljeselskapenes kortsiktige strategier for lønnsomhet, eller gjennom krav myndighetene stiller til dem – ikke minst må det gjelde statens eget oljeselskap. SAFE mener den siste måten å gjøre det på er den rette, og det synspunktet ble klart formidlet i møtet. Ikke minst at myndighetene må påse at det fortsatt drives leting, vedlikehold og aktivitet i tildelte lisenser, understreker Rysst.

Statsrådene fikk også innspill i forhold til permitteringsregler og angrepene på det såkalte ”Reisebrevet” som sikrer at oljearbeidere kan rekrutteres fra hele landet.

– De fikk også en del fakta om hva oljearbeidere betyr for kommuneøkonomi rundt i landet, basert på De Facto-rapportene som SAFE har fått utarbeidet. Jeg oppfatter at statsrådene fikk nye momenter under møtet som de tar med seg i det arbeidet regjeringen gjør. Vi fikk forsikringer om at sysselsetting står øverst på agendaen i alle regjeringsmøter. Det setter jeg selvsagt pris på, med en forventning om at våre innspill til statsrådene blir vektlagt i regjeringens politikkutforming framover, sier Hilde-Marit Rysst.