Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Økt risiko for vold og trusler i arbeidslivet

Det er en fordobling i antall personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben i perioden 2011-2014. I samme periode er det en dobling i antall registrerte vold- og trusselhendelser. Mest utsatt er ansatte i helse og sosial og i offentlig administrasjon.

Comments are closed.