SAFE følger konsekvent linje i Rowan single

SAFE i Rowan og SAFE sentralt tar sterk avstand fra påstander som Industri Energi, under tittelen ”SAFE driver skitten kampanje og sprer løgner i Rowan”,  har publisert på sin hjemmeside vedrørende ansatte på secondment-kontrakter i Rowan.

At Industri Energi mener seg berettiget til å påstå at ”SAFE sprer om seg med løgner og prøver å splitte de ansatte” og ”SAFE sprer løgner og lager et helvete”, er både provoserende – og ikke så rent lite bedrøvelig.

SAFE i Rowan har konsekvent motsatt seg at folk skal ansettes på secondment-kontrakter, som i praksis er ”husmannskontrakter” blant annet uten oppsigelsesvern. SAFE har derfor aldri skrevet under på noen protokoll med bedriften vedrørende bruk av secondment-kontrakter, og vil heller ikke gjøre det i framtiden.

I tråd med dette har SAFE-klubben like konsekvent sagt til kolleger på slike kontrakter som har villet organisere seg i SAFE,  at det ville være useriøst å ta dem inn som medlemmer, avkreve dem kontingent – for dernest å ikke kunne hjelpe dem – f. eksempel i forhold til stillingsvern om arbeidsgiver skulle ønske å si  dem opp.

I en nedbemanningssituasjon er det helt naturlig at SAFE følger sin konsekvente linje, og krever at alle secondment-kontrakter avsluttes før man så følger ansiennitetsprinsippet blant de på norske kontrakter og tariff. Og dette gjelder selvsagt uavhengig av hvilken nasjonalitet den enkelte har.

SAFE har forståelse for at Industri Energi, som har valgt å ta inn medlemmer og kontingenter fra secondment –ansatte, også ønsker å ivareta sine medlemmer i denne gruppen, og derfor  vil likestille de to gruppene ansiennitetsmessig. Likevel er det utilbørlig og nedslående at Industri Energi velger å komme med ubelagte påstander mot SAFE om løgner og skitne kampanjer.

Det er et nivå SAFE ikke ønsker å falle til. Vi vil heller bruke kreftene på å stå vakt om stillingsvernet til våre medlemmer på faste kontrakter, foran secondment-personell som (dessverre) står uten et slikt vern.

Og til tross for usakligheten og ordbruken i angrepet på SAFE, står vi gjerne skulder til skulder med Industri Energi i en kamp mot sencondment-uvesenet. SAFE er nemlig helt enig i  at slike kontrakter er uønsket på norsk sokkel.