Nyhet: YS Inntektssikring ved arbeidsløshet single

YS Inntektssikring ved arbeidsløshet kan kjøpes av deg mellom 23 og 54 år, som er fast ansatt i minst 80 prosents stilling, og som har eller kjøper YS Dødsfallsforsikring eller Uføresforsikring Pluss.

YS Inntektssikring kan gi en månedlig utbetaling ved ufrivillig arbeidsløshet eller permittering i inntil 12 måneder frem til du er 60 år. Du kan velge månedlig forsikringssum mellom 4.000 og 13.510 kroner, men begrenset slik at dagpenger fra NAV sammen med utbetalinger fra forsikring til sammen ikke kan overstige 90 prosent av inntekt. I salg fra 15.2.2016.

 Les mer om YS Inntektssikring her

Ring oss på 03100 eller be om å bli oppringt.