Økt tilsyn innen forpleining etter SAFE-initiativ single

– Krav som har kommet fra fra rigg- og operatørselskapene den siste tiden om kostnadskutt på 20-30 prosent i kontraktene med forpleiningsselskaper på norsk sokkel, har ført til uryddige og mangelfulle prosesser. Resultatet er at arbeidsmiljøet har blitt forringet, sier Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE til nettstedet Sysla.

SAFE har, i samarbeid med Industri Energi, sendt en bekymringsmelding og vært i møte med Ptil om arbeidsmiljøet innen forpleining på norsk sokkel. Bakgrunnen er tilbakemeldinger fra klubbene innen forpleiningsområdet om at kutt i bemanningen både rammer de som utfører forpleiningstjenestene og de som skal sikres en forsvarlig forpleining.

Ptil har i et svarbrev opplyst at tilsynet planlegger en større tilsynsaktivitet på området.

Les mer på sysla.no: Petroleumstilsynet skal granske forpleiningsbransjen