Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Kursholdere er Tellef Hansen og Mette Møllerop

Kurs 1: Stavanger/Sandnes mandag 15. til torsdag 18. februar 2016

Kurs 2: Stavanger/Sandnes mandag 23. til torsdag 26. mai 2016

Dette er et grunnleggende kurs for tillitsvalgte hvor vi blant annet går igjennom det norske arbeidslivssystemet. Vi ser på SAFEs historie i korte trekk.

”Bli kjent med SAFE”.  Vi ser på organisering, struktur og aktuelle saker og prioriteringer. Her møter deltakerne forbundets ledelse og ansatte.

Et tema er tillitsvalgtrollen. Vi ser på hva rollen som tillitsvalgt innebærer og hvilken betydning den har.

Det daglige fagforeningsarbeidet er også en del av dette temaet. Vi ser på tillitsvalgtes   oppgaver og nyttige hjelpemidler

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er en viktig del av fagbevegelsens arbeidsområde.  Forholdet mellom fagbevegelsen og vernetjenesten – ansvar og roller. Dette temaet presenteres av Roy Erling Furre, 2.nestleder i HMS-ansvarlig i SAFE.

Lov- og avtaleverket: Deltakerne får en kort innføring i sentrale temaer fra lov- og avtaleverket og får anledning til å trene seg i å finne fram i dette. Denne delen har SAFEs to advokater, Elisabeth Bjelland og Bernt Hodne ansvar for.

Presentasjonsteknikk: En innføring i presentasjonsteknikk i forbindelse med små og store møter, fremlegging av saker, tips til form og innhold på muntlig og skriftlig innlegg, kontroll av nervøsitet, er blant de emnene vi går igjennom.

Åpent vindu – deltakerne kommer med tilbakemeldinger og innspill. Det innebærer og at det er rom for valg av emner og vinklinger som er viktige for kursets deltakere i deres arbeid som tillitsvalgte.

I løpet av kurset utvikler deltakerne prosjekter med selvvalgt tema i gruppe. Prosjektoppgavene presenteres i plenum siste dag.

NB!! Bindende, skriftlig og absolutt påmeldingsfrist:

Kurs 1: mandag 25. januar, kurs 2: mandag 2. mai, 2016.

Skriftlig påmelding sendes på mail til Anita Fløisvik: anita@safe.no

Social tagging:

Comments are closed.