Fakta på bordet først single

Vi spekulerer ikke i hvorfor ødeleggelsene på boligkvarteret på COSl Innovator ble så omfattende, før vi har fått fakta på bordet, sier 2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre. – Våre tanker går nå til familie og kolleger som er berørt av dødsulykken.

Uværet og bølgehøyden som førte til at Aker-ansatte Rune Morten Narvåg omkom da bølgen knuste lugaren han var på, har ført til en rekke spekulasjoner i pressen om årsaker til den alvorlige hendelsen.

Slike spekulasjoner skal vi unngå, slår Roy Erling Furre fast.

– Nå er det viktig å gi familie og kolleger av avdøde den medfølelse og omsorg som de har behov for.

Ut i fra den informasjon SAFE har fått om saken, ser det ut til at de som er involvert, har håndtert situasjonen godt.

– Det er ingen grunn til å tro at noen av partene har taklet uvær og bølgehøyde på en feil måte. Nå pågår granskingen, og vi får avvente svarene som kommer ut av denne.

Furre henviser blant annet til en VG-artikkel datert 4. januar, hvor journalisten mener å ha belegg for at boligmodulens posisjon i forhold til uværet, er årsaken til dødsulykken.

– Denne typen pressespekulasjoner bidrar kun til å gjøre det mer vanskelig for dem som allerede er involverte.

Ikke første gang uvær har knust vinduer

Roy Erling Furre frilagtFlere oljeansatte har opplevd at Nordsjø-været har ført til ødeleggelser på riggene.  Knuste vinduer i kontrollrom og i oppholdsrom har skjedd før, men da uten alvorlige personskader. I et kraftig uvær i 1982 knuste bølgene en ventil til ballastkontrollrommet på riggen Ocean Ranger utenfor New Foundland. Vannet førte til kortslutning og kontrollpanelet sviktet. Ballastluker sto åpne og vannet flommet inn, riggen veltet og alle 84 ombord omkom.

I Petroleumstilsynets rapport, «Stabilitetssvikt av innretninger på norsk sokkel» fra 21. februar 2006, opplevde riggen Transocean Prospect en lignende ulykke, men uten de tragiske konsekvenser som COSL-ulykken fikk 30. desember.

11.11.2001: «Det er 2 lysventiler i messerommet i forkant, det var lysventilen lengst mot styrbord som ble slått inn av en stor sjø. Det er ikke montert stormluker på disse ventilene. Alle vinduer i bb fore ankerwinsj kjørebu slått ut, knust.»

Her er Ptil-rapporten.

Tradisjon for terminering

Statoil har en tradisjon for terminering av kontrakter med selskaper som har hatt ulykker.

– Jeg vil fraråde Statoil på det sterkeste å terminere noen kontrakt, sier Roy Erling Furre.

Kontrakts-terminering kan føre til underrapportering av ulykker, mangel på åpenhet, og ødelegge HMS-arbeidet på lengre sikt.

– Terminering er en lettvint håndtering av situasjonen, men ingen god løsning. En grundig gjennomgang og oppsummering av fakta gir god læring og vil gi et bedre grunnlaget for det generelle sikkerhetsarbeidet videre, sier Furre.