Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Landsmøtet i SAFE er satt

Presis klokka ti onsdag formiddag startet SAFE sitt landsmøte hvor rundt 100 delegater og i underkant av 20 gjester, observatører og SAFE-ansatte nå er samlet på Scandic Nidelven i Trondheim.

I to dager skal SAFE diskutere og planlegge saker og veivalg som vil dominere kommende periode. Situasjonen i oljeindustrien vil selvsagt sette sitt preg på landsmøtet. Flere av våre medlemmer er allerede merket av situasjonen ved at de har fått oppsigelse på grunn av arbeidsgivers nedbemanning og omorganisering.  Stadig flere står i fare for å lide samme skjebne. 

Denne situasjonen gir utfordringer på flere områder. Bitten Nordrik, Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, vil innlede om presset som «Den norske arbeidslivsmodellen» er utsatt for når amerikanske styrings- og ledelsesmodeller får gjennomslag i norske bedrifter, ikke minst i oljeindustrien.

Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift Vest, det vil si alle felt som drives fra Bergen, innleder om krevende tider både for bransjen og for Statoil, men mener at vi er godt rustet til å klare utfordringene framover.

HMS er utsatt når industrien nedbemanner. 2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre innleder om denne typen problemstillinger.

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær i SAFE, skal innlede om prosjektet «Kartlegging av kreftrisiko».

Morgendagen vil konsentrere seg om krisen i oljenæringen hvor blant annet forbundsleder Hilde-Marit Rysst og konserntillitsvalgt i YS i Statoil, Bjørn Asle Teige, skal på talerstolen.

 

Social tagging: > >

Comments are closed.