Landsmøtet: stor vilje til å dra i samme retning single

Landsmøtet i SAFE er avholdt. Et samlet landsmøte viste at når utfordringene i industrien er store, står forbundet mer samlet enn noen gang. Viktigheten av å dra i samme retning gikk igjen både i debatter og vedtak.

Gode innledninger og godt forberedte innlegg tegnet et bilde av industrien som på den ene siden omstiller seg til lavere oljepris og produksjon på «vent». Verken brønnplugging, vedlikehold eller leting er høyt prioritert hos selskapene, og det har resultert i en nedgang på rundt 25.000 oljearbeidsplasser. I tillegg utfordres både HMS og trepartssamarbeidet.

Baksiden av bildet er ikke pent. Landsmøtet uttalte at: Vi registrerer med forferdelse at ulykker, dødsulykker, oppsigelser av tillitsvalgte, trusler mot ansatte og forsøk på fagforeningsknusing er blitt den nye hverdagen for SAFE sine medlemmer hos enkelte av industriens underleverandører.

Forbundene har i en årrekke arbeidet for å sikre at flerbruksfartøyene går fra lovløst ingenmannsland der bare flaggstatens maritime regelverk gjelder, til å bli underlagt Petroleumstilsynets tilsynsområde med Arbeidsmiljølov og HMS-regelverk for sokkelen som sitt sikkerhets- og arbeidsmiljøregelverk.

Trakassering og trusler mot tillitsvalgte

I kjølvannet av omstillingsprosessene kommer skillet mellom seriøse og useriøse selskap fram. Det viser et av vedtakene som landsmøtet fattet:

Landsmøtet i SAFE 2015 har fått flere rystende beskrivelser om hvordan ansatte og tillitsvalgte blir behandlet helt uten respekt av sine arbeidsgivere. Dette dreier seg spesielt om selskaper innen ISO og brønnservice, som tidligere var norske selskaper, men som nå er globale selskaper.  Disse selskapene har en fremferd mot egne ansatte som ikke er i tråd med avtaler og godt forankrede prosesser i arbeidslivet. Trusler, useriøse forslag, manglende informasjon og dialog er virkeligheten som beskrives. Dette reagerer SAFE kraftig på, og vil ikke finne seg i en slik behandling av arbeidstakere.

Om det ikke vises vilje til bedring i disse selskapene vil SAFE klubbene i operatørselskapene aktivt be sine respektive selskap vurdere kontraktsforholdene til gjeldende selskap. Det oppfordres til at det aktivt og tydelig sendes melding til selskapene dette gjelder for å gjøre dette budskapet kjent.