Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Landsmøtet: forpleiningsbransjen hardt merket

Fallet i oljepris og oljeselskapenes krav til sine underleverandører om kraftige kostnadskutt, har en klar og negativ virkning på de ansattes arbeidsmiljø. Bemanningens størrelse settes under sterkt press. Historisk så er forpleiningsbransjen på sokkelen en risikoutsatt bransje, og vi er kanskje den gruppen i dag som får merke kostnadsreduksjonen sterkest.

Som arbeidstakernes valgte representanter overkjøres vi av bedriftenes styringsrett, dette på bekostning av en reell arbeidstakermedvirkning. Nå er det nok!

Situasjon etter oljeprisfallet – generelt og oppsummert:

  • Sterkt krav fra «kunder» om kostnadskutt
  • Kontinuerlige krav om bemanningsreduksjoner
  • Nye anbud og omstillinger – kontraktsformer
  • Regelverket blir ignorert
  • Vernetjenesten og tillitsvalgtes arbeidsforhold pulveriseres
  • Negative konsekvenser for arbeidsmiljøet
  • Uakseptabelt høyt sykefravær og tap av helsesertifikat
  • Omfanget er så stort at reell arbeidstakermedvirkning blir utopisk
  • Uakseptabel forringelse av forpleiningsstandard rammer alle ansatte på norsk sokkel.

SAFE landsmøte krever at tilsynsmyndighetene umiddelbart planlegger og gjennomfører nye tilsynsaktiviteter med mål å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Landsmøtet inviterer også Industri Energi og Lederne til et samarbeid for å motvirke denne negative utviklingen.

Trondheim 4.november 2015

Kai Morten Anda        Anita Nesse Rugland      Oddleiv Tønnessen

Klubbleder Sodexo     Klubbleder Coor              Klubbleder ESS

 

 

Social tagging: > >

Comments are closed.