Pris
Kr. 1990,-
ekskl. MVA

Andre resolusjoner fra SAFEs landsmøte

Plugging av utrangerte brønner:

Allerede i dag dekker staten nær 80 prosent av utgiftene oljeselskapene har ved leting, utbygging, drift og avvikling av aktiviteten på norsk sokkel.

SAFE utfordrer myndighetene til å åpne opp for en tidsbegrenset skattereform der staten dekker alle utgiftene til plugging av utrangerte brønner på norsk sokkel. Ordningen kan styres via en godkjenningsprosess for hver enkelt brønn.

En skattereform der staten i en periode dekker alle utgiftene til plugging av utrangerte brønner ville kunne stimulere til økt aktivitet i en periode næringen trenger nettopp det, samtidig som et viktig og nødvendig arbeid kunne blitt forsert.

Konsekvensutredning av nye områder

SAFE krever at det igangsettes konsekvensutredning av potensielle nye områder som Skagerak og Lofoten/Vesterålen.

Kunnskapsinnhenting av eventuelle konsekvenser det vil ha for fiskeri og miljø ved å igangsette leting samt utvinning av eventuelle ressurser, preger samfunnsdebatten.

SAFE ser nødvendigheten av å kunne mene noe om en eventuell leting og utvinning i Skagerak i sør, og Lofoten/Vesterålen i nord basert på kartlegging og fakta.

Social tagging: > >

Comments are closed.