Fagbevegelsen krever svar fra regjeringen om oljeindustriens fremtid single

En samlet fagbevegelse mener at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. Ni organisasjoner arrangerer onsdag en felles politisk markering i Stavanger der de krever at olje – og energiminister Tord Lien må komme med konkrete og målrettede tiltak.

Organisasjonene, som både er frittstående samt i LO, YS og UNIO står samlet for å sette fokus på den utfordrende situasjonen i oljenæringen. På vegne av sine nesten 400.000 medlemmer krever de handling nå fra myndighetene for å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse i en næring Norge trenger i lang tid fremover.

En samkjørt markering blir avholdt utenfor Oljemuseet i Stavanger, onsdag 18. november klokken 18.00 med appeller og utendørskonsert. Hovedparolen er: Norge trenger oljeindustrien! Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø kommer og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass skal snakke om oljeindustriens betydning fremover. Program politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger onsdag 18. november 2015

17.00 Pressekonferanse – i Oljemuseet i Stavanger

17.30 Pølser og kaffe til folket foran Oljemuseet i Stavanger

18.00 – 18.08 Kulturelt innslag med Reidar Larsen

18.08-18.10 Velkommen ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi

18.10 – 18.15 Hilsen fra ordfører Christine Sagen Helgø

18.15 – 18.39 Appeller

  • Jørn Eggum, Forbundsleder Fellesforbundet
  • Hilde-Marit Rysst, Forbundsleder SAFE
  • Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi
  • Trond Markussen, President NITO
  • Jan Olav Brekke, Forbundsleder Lederne
  • Jonny Simmenes, Forbundsleder FLT
  • Rolf Bersås, Distriktssekretær EL & IT Forbundet
  • Hege-Merethe Bengtsson, Generalsekretær i DNMF. For DSO OG NSF

18.39 -18.44 –«Betydningen av norsk oljeindustri og næringens fremtid» ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass

18.44-18.49 – «Hva er regjeringens svar til oljeindustrien» ved olje- og energiminister Tord Lien

18.49 – 18.51 Avslutning ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi

18.51 Kulturelt innslag ved Reidar Larsen

For ytterligere kommentarer kontakt:

De samarbeidende organisasjoner: generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund: mobil: 414 41 818, og direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande: mobil: 91 61 69 94 Forbundsleder i El & IT Forbundet, Jan Olav Andersen: mobil 908 55 826 Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum: mobil 994 00 320 Forbundsleder i FLT, Jonny Simmenes: mobil: 992 75 345 Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande: mobil 901 10 701 Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke: mobil 982 88 861 President i NITO, Trond Markussen, mobil: 913 59 383 Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen: mobil 911 85 577 Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, mobil: 926 00 257