Møt opp utenfor Oljemuseet i dag kl.17.30! single

Vi har hatt flere møter om situasjonen i oljeindustrien med regjeringens representanter, sier Hilde-Marit Rysst.

Blant annet har olje- og energiminister Tord Lien fått grundig informasjon om de store omstillingsprosessene og den omfattende nedbemanningen i både oljeselskapene, rederiene, og hos underleverandørene.

SAFE var tidlig på banen og advarte regjeringen om utviklingen vi så ville komme, sier Rysst.

– Vi har hatt en rekke innspill til aktiviteter som vil hjelpe næringen til å stabilisere både antall sysselsatte og opprettholde viktige arbeidsplasser. Blant annet gjelder det plugging av gamle brønner og diverse oppryddingsarbeid.

I tillegg skal vi ikke glemme betydningen oljevirksomheten har for skattekassa i form av store, forutsigbare inntekter.

Struping av produksjon og aktiviteter i oljenæringen gir store, negative effekter for hele landet, advarer Rysst.

– Argumentet vi ble møtt med tidligere var at gassen skulle opp, og at ressursene ikke var en inntekt før de var ført på bok. Hvorfor gjelder ikke det nå? Hvorfor er det greit å vente og la ressursene ligge i bakken nå?

Også YS støtter den brede politiske markeringen

– Olje- og gassnæringen er viktig for Norge og kommer til å være det i mange år fremover. Vi forventer at myndighetene tar situasjonen på alvor og iverksetter tiltak for å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse, sier YS-leder Jorunn Berland.

 

Artikkel i dagens Stavanger Aftenblad:

http://www.aftenbladet.no/energi/Krever-at-regjeringen-tar-tak-i-oljekrisen-3811639.html

 

Innslag i dag i NRK Rogaland med 2.nestleder i SAFE, Roy Erling Furre

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO01023015/18-11-2015#t=1h1m28s