Regjeringen har ansvar for oss, ikke for aksjonærene! single

Ni forbundsledere holdt appeller ved markeringen utenfor Oljemuseet onsdag kveld. Rundt 1000 personer var møtt fram for å gi sin støtte, og både applaus og høylytte krav om handling viste at engasjementet er stort.  Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE,  tok i sin appell tak i de 35.000 arbeiderne som nå har mistet jobben.

Hvorfor er vi samlet her i dag?

Får ikke næringa og vi ansatte, bare som fortjent?

Hvorfor skal regjeringa gripe inn og hjelpe Norges mest lukrative bransje?

Fordi det må til!

Vår bransje leverer åtte milliarder i uka til statskassa, ved lav oljepris!

Vårt velferdssamfunn er avhengig av inntekten fra vår bransje!

I 2014 ga næringa vår 330 000 av Norges innbyggere lønn, interessante og meningsfylte arbeidsdager.

Direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, trodde ikke oljeindustrien ville få noen opptur før i 2018..
Direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, trodde ikke oljeindustrien ville få noen opptur før i 2018.

 

Alle disse innbyggerne betalte skatt til sine hjemkommuner. Rundt 35 000 av disse har nå mistet jobben! Mange har nå en vanskelig hverdag. De står i fare for å miste hus og hjem, de får til mat på bordet, fra NAV!

De er blitt utgifter for as Norge, istedenfor stolte bidragsytere! 35 000 er uten arbeid, og flere vil det bli!

Det er ikke lys i tunnelen, det er knapt nødlys!

Når får vi en regjering som akter å være tøffe bedriftseiere?

Tør å ta ansvar for de de har ansvar for, det norske folket!

De har ikke ansvar for aksjonærene i Statoil, Statoil skal ikke være enkeltpersoners skattekiste.  Det er Norges skattekiste, det norske folks kiste.

Regjeringa er største eier i bransjens desidert største firma. Statoil er førende, Statoil er den bedriften alle ser til.

Derfor må største eier, olje- og energiministeren, komme på banen og vise sine lederegenskaper og kreve aktivitet. Spesielt i Statoil, men og generelt.

Olje- og energiminister Tord Lien kunne ikke love verken endring i permitteringsregler eller igangsetting av arbeid med brønnplugging og opprydding.
Olje- og energiminister Tord Lien kunne ikke love verken endring i permitteringsregler eller igangsetting av arbeid med brønnplugging og opprydding.

 

Krev aktivitet i allerede inngåtte lisenser, krev at bedriftene plugger brønner og rydder opp! Sørg for at bedriftene ikke lar ressurser som ville gitt inntekt til staten blir liggende, åpne opp nye leteområder. Utfør vedlikehold og prosjekter som gir fremtidig inntekt, hold hjula i gang og kompetansen varm.

Vær tydelig på at de som bidrar til aktivitet, vil forfordeles ved nye konsesjoner.

Regjeringa må tilpasse permitteringsreglene til vår bransje, og la lærlinger og deltidsstudenter som nå har mista jobben få heve dagpenger på lik linje med andre.

Nå er vi samlet her, og vi gir tydelig beskjed!

Dette er arbeidsfolka, grasrota, stemmeberettigede som aldri vil gi seg, og som gir klar melding til regjeringa: Ta ansvar, fordel oppgaver, vi er klare!